"Proud to be an IndiBlogger"

बुधवार, १९ जानेवारी, २०११

अंतरीच्या नाना कला


उत्सुकता भविष्याची...!

गुरुंना आशीर्वाद म्हागुरुंचा...!

'आदर्श' नि त्यातला 'अर्थ' !

एसा अनर्थ नावाताल्या 'राव' ने केला...!

नवे चिन्ह रुपयाचे... पण सवयी आपल्या जुन्याच !


मंगळवार, १८ जानेवारी, २०११

विकीलीक्सअमेरिकेचे पाय मातीचे....

पैशापायी सारं काही...

ऐसे
आमचे पुढारी....

जानेवारीच्या महिन्यात तापमानाचा पारा खाली
आला तर काही लोकांचा पारा वर गेलाय...!