"Proud to be an IndiBlogger"

शुक्रवार, २९ नोव्हेंबर, २०१३

नामवंतांचा #%*$नाच ….


द थिन्कर ….


वनवास हनुमनाचा…


अध्याय : जुना आणि नवा…


शिक्षकी खाक्या…


बुधवार, १३ नोव्हेंबर, २०१३

तीन आणि दीन ….


निवृत्ती आणि आसक्ती


सरपण आणि धग ….


बुधवार, ६ नोव्हेंबर, २०१३

धग आणि दगदग…


समूह गान : पोलिटिक्स रिमिक्स


लोखंड आणि मुलामा…


गुरू : निद्रिस्त आणि उध्वस्त …