"Proud to be an IndiBlogger"

बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१२

धनाचा प्रवाहो चालिला ....


(ना) राजीनामा : (दिखाऊ) संकट ...


निष्पर्ण वृक्षाखाली भरतोय पाणी..


काळ सोकावतो ...


को अहम ...???


शुक्रवार, १४ सप्टेंबर, २०१२

व्यंगचित्रकार ते भंगचित्रकार ....


दे माय धरणी ठाय ...


लोकशाही ... की दृष्टीभ्रम ....?


कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे .....


शुक्रवार, ७ सप्टेंबर, २०१२

भेसूरक्षेत्र : ऐक मुकाबला ....सावधान भवन : अपघातप्रवण क्षेत्र ...सभात्याग आणि नंतर संसदत्याग ....???मोदी आणि त्यांचे झिरो नंबर