"Proud to be an IndiBlogger"

सोमवार, २९ ऑक्टोबर, २०१२

शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर, २०१२

शुक्रवार, १२ ऑक्टोबर, २०१२

सारी खुदाई एक तरफ ..., नेता का जावई एक तरफ ...कान्ग्रेस्का हात ... जावई के साथ ...


तूच वाहिसी, तूच भराविसी, न कळे यातून काय जोडिसी ..??फुटका बांधशुक्रवार, ५ ऑक्टोबर, २०१२

केकाटता विरोधी पक्ष (की पक्षी..?)केजरीवाल यांची राजकारणात 'उडी '....


विरोध : सहकार युक्त ....
श्री अजित दादा (गिरी) पवार