"Proud to be an IndiBlogger"

शुक्रवार, १२ ऑक्टोबर, २०१२

सारी खुदाई एक तरफ ..., नेता का जावई एक तरफ ...कान्ग्रेस्का हात ... जावई के साथ ...


तूच वाहिसी, तूच भराविसी, न कळे यातून काय जोडिसी ..??फुटका बांधशुक्रवार, ५ ऑक्टोबर, २०१२

केकाटता विरोधी पक्ष (की पक्षी..?)केजरीवाल यांची राजकारणात 'उडी '....


विरोध : सहकार युक्त ....
श्री अजित दादा (गिरी) पवार